Loading...
HUISWERKBEGELEIDING2019-03-26T19:01:59+00:00

Wat is huiswerkbegeleiding?

Enkele voorwaarden om optimaal te kunnen presteren op school zijn:

  • Structuur en overzicht
  • Welbevinden en zelfvertrouwen
  • Een rustige leeromgeving
  • Een actieve studiehouding

Voor veel leerlingen zijn deze voorwaarden niet vanzelfsprekend. Gebrekkige intrinsieke motivatie en concentratie, (sociale) druk, nog niet volledig ontwikkelde executieve hersenfuncties, leer- en of gedragsproblemen kunnen het leren belemmeren. Studiepunt Harderwijk heeft hier aandacht voor en schept de voorwaarden die nodig zijn om tot leren te komen. Samen met de leerlingen wordt gewerkt aan een passende studiehouding.

Op de basisschool kreeg mijn zoon alleen huiswerk van topografie en geschiedenis. De overgang naar de middelbare school was mede daardoor erg groot. Studiepunt heeft geholpen om grip te krijgen op het rooster, de nieuwe vakken te begrijpen en het plannen en uitvoeren van het werk.”

Werkwijze
N

a een vrijblijvende kennismaking kan een leerling meteen van start. Aan de hand van de ondersteuningsbehoefte wordt een begeleidingsplan opgesteld. Leerlingen komen meteen na schooltijd naar Studiepunt Harderwijk om de middag zo effectief mogelijk te benutten. De middag begint met een individueel gesprek waarin de schooldag, mogelijke cijfers en toetsen, werkzaamheden en eventuele bijzonderheden worden besproken. Aan de hand van Magister of It’s Learning wordt een planning gemaakt in een werkmap of de eigen agenda en worden de doelen en werkwijze voor die middag besproken.

In de meeste gevallen start de leerling met het reguliere huiswerk en gaat deze vervolgens over op het leerwerk. De leerling werkt zelfstandig, tussendoor is er gelegenheid tot het stellen van vragen en overhoringen (mondeling en/of schriftelijk). Studiepunt Harderwijk biedt ondersteuning bij het leren door o.a.flashcards, hulp bij het maken van een samenvatting, mindmapping en/of het gebruik van online leertools. Verder zijn er hulpmiddelen zoals een Grote Bosatlas, woordenboeken, rekenmachines en schrijfmaterialen aanwezig.Als de leerling klaar is met het afgesproken werk vindt er een evaluatie plaats van het werk en de ontwikkeling. De leerling vertrekt als het huiswerk is gedaan en gaat dus huiswerkvrij naar huis.

Naast het reguliere huiswerk dat leerlingen vanuit school meekrijgen biedt Studiepunt Harderwijk indien nodig ondersteunend lesmateriaal aan. Dit bestaat zowel uit oefeningen ter opbouw of uitbreiding van basiskennis als opdrachten die direct aansluiten op de stof waar de leerling op dat moment mee bezig is.

Er vindt regelmatig terugkoppeling per mail plaats over de voortgang. Ook is het te allen tijde mogelijk om langs te komen voor een gesprek. Indien daar aanleiding toe is, neemt Studiepunt Harderwijk in samenspraak met ouders contact op met school.

Door de hulp van Maaike is het zelfvertrouwen van onze dochter gegroeid en gaat ze met meer plezier naar school.”

De huiswerkbegeleiding van Studiepunt Harderwijk is heel persoonlijk en intensief. Maaike neemt de tijd voor het doorspreken en plannen van toetsen en huiswerk. Ze weet goed wat er speelt en heeft ook oog voor zaken die niet met school te maken hebben.”

Doordat de toetsen zijn overhoord bij Studiepunt hoeft dit thuis niet meer. Er is regelmatig contact met ons en bij vragen krijgen we snel een antwoord. Ik ben heel tevreden over de huiswerkbegeleiding van Studiepunt.”

Door de hulp van Maaike is het zelfvertrouwen van onze dochter gegroeid en gaat ze met meer plezier naar school.”

De huiswerkbegeleiding van Studiepunt Harderwijk is heel persoonlijk en intensief. Maaike neemt de tijd voor het doorspreken en plannen van toetsen en huiswerk. Ze weet goed wat er speelt en heeft ook oog voor zaken die niet met school te maken hebben.”

Doordat de toetsen zijn overhoord bij Studiepunt hoeft dit thuis niet meer. Er is regelmatig contact met ons en bij vragen krijgen we snel een antwoord. Ik ben heel tevreden over de huiswerkbegeleiding van Studiepunt.”

KLIK HIER VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING